Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій - Кафедра інформаційних технологій електронних засобів

Дисципліни

Навчання за спеціальністю 172 "Радіотехніка та телекомунікації" на кафедрі "Інформаційні технології електронних засобів" здійснюється за дисциплінами, які можна розділити на групи за наступними напрямками

Конструкторський напрямок

Конструкторський напрямок

Основним напрямком спеціальності є проектування радіоелектронних апаратів та систем. Студенти знайомляться із сучасними напрямками конструювання, методами пошуку нових рішень, теорією вирішення винахідницьких задач, засвоюють методи конструкторських розрахунків, методи забезпечення технічних вимог до радіоелектронних виробів та захисту їх від дестабілізуючих факторів.

Автоматизоване проектування

Автоматизоване проектування

Системи автоматизації проектувальних робіт (САПР) широко використовуються на всіх промислових підприємствах міста. В результаті вивчення дисциплін за цим напрямком студенти мають знання про сучасний стан і напрямки розвитку автоматизованих систем технологічної підготовки виробництва.

Радіотехнічний напрямок

Радіотехнічний напрямок

Дисципліни радіотехнічного напрямку розкривають студенту світ бездротової комунікації, основою якого є приймально-передавальні пристрої. Передача сигналу в системах супутникового зв'язку, системах супутникової навігації, стільникового зв'язку, радарних системах, по радіоканалу потребує різних антенних систем, узгодження сигнальних трактів, та протоколів обміну інформацією.

Технологічний напрямок

Технологічний напрямок

Технологічний напрямок кафедри складають наступні дисципліни: основи виробництва, технологія деталей, основи технології електронних засобів, які дають змогу студентам опанувати технології виготовлення, складання та організації виробництва електронної апаратури, від вузлів та блоков до елементарних деталей.

Програмування

Програмування

Студенти вивчають сучасну архітектуру обчислювальних систем, основні принципи розробки алгоритмів та програм, об`єктно-орієнтовану методологію програмування.

Робототехнічний напрямок

Робототехнічний напрямок

Сутність робототехніки полягає у розробці автоматизованих технічних систем.Створення окремих роботів та робототехнічних систем важливе для виконання ряда задач наукового, дослідницького та промислового характеру.